--
Rubriky
Úvěry

Americká hypotéka aneb co byste měli vědět

Americká hypotéka – hypotéka bez registrů nebo zkoumání příjmu

Co to je Americká hypotéka? Velmi jednoduše  Americká hypotéka je univerzální neúčelový úvěr pro všechny bez dokládání příjmu nebo zkoumání registrů, k řešení podnikatelských i osobních potřeb. Není důležitý ani věk klienta. Jedinou podmínkou pro poskytnutí úvěru je vlastnictví nemovitosti; a i ta nemusí být přímo ve vlastnictví žadatele, ručit může rodinný příslušník nebo případně kdokoliv jiný.

Jaké má Americká hypotéka podmínky? Zjednodušeně je to hypotéka bez doložení příjmu a bez zkoumání registrů. Peníze z úvěru může klient použít např. do podnikání, k nákupu nemovitosti nebo rekonstrukci bydlení, ke konsolidaci nevýhodných úvěrů, vyplacení závazků vůči státu, řešení exekucí nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Americkou hypotéku lze využít i pro nákup nemovitosti po insolvenci nebo exekuci.

Oproti klasickému hypotečnímu úvěru má tedy výhodu rychlejšího vyřízení bez komplikací, dokládání bonity nebo dokládání účelu. Velmi důležité pro žadatele je i to, že nejsou  posuzovány úvěrové registry. V dnešní náročné době je velmi složité dodržet 100% přesné splácení závazků; a jedno jestli jste podnikatel nebo zaměstnanec. Lze poskytnout i jako hypotéku po insolvenci nebo splacené exekuci. 

Jaké má Americká hypotéka podmínky a parametry?

Sazba Americké hypotéky začíná na 4,6% Úvěr může být poskytnut jak podnikatelům tak i zaměstnancům nebo penzistům. Splátky úvěru si nastavíte dle svých potřeb – lze volit úvěr bez splátek, kdy úroky a jistinu splatíte na konci fixace. Splatnost úvěru lze nastavit až na 20 let. Orientační splátku úvěru si sami velmi jednoduše spočítáte v naší kalkulačce Americká hypotéka. Je důležité zmínit, že zaplacené úroky Americké hypotéky nelze odečítat od základu daně jako u klasické hypotéky.

Jaká může být výše Americké hypotéky?

Hlavním faktorem je hodnota zástavy nemovitosti. Obecně dle lokality a stavu lze čerpat až 80%  z hodnoty nemovitosti a maximální částka úvěru je 25 000 000 Kč. 

Vyřízení úvěru trvá obvykle 2 až 3 dny.

Rubriky
Úvěry

Kde získáte nejvýhodnější Americkou hypotéku

I když je produkt Americká hypotéka na českém trhu relativně dlouho, spousta klientů ví o tomto produktu velmi málo informací. Přitom Americkou hypotékou se dají řešit různé životní situace, kdy zkrátka nechcete dokládat využití poskytnutých prostředků z úvěru. Jedná se tedy o neúčelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Zastavovanou nemovitost nemusíte mnohy ani vlastnit, stačí souhlas vlastníka, který se tak v podstatě stává i ručitelem dlužníka.  Americkou hypotéku tedy můžete využít např. do podnikání, nákup automobilu, rekonstrukci nebo konsolidaci svých závazků.

Velkou výhodou je nižší sazba oproti např. spotřebitelskému úvěru a možnost daleko vyššího úvěrového rámce.

Řada klientů využívá výhod Americké hypotéky při majetkovém vypořádání po rozvodu, kdy si tímto způsobem opatří prostředky k vyplacení partnera ze společného jmění manželů, nebo např. i v případech dědictví, kdy je nutné rychle a efektivně vyplatit spoludědice.

Přinášíme pro vás detailnější srovnání Amerických hypoték od České spořitelny, Sberbank mBank  a Hypoteční banky. Do srovnání jsme zahrnuli nejdůležitější parametry neúčelových úvěrů. Zároveň však zmíníme i nebankovní úvěry a půjčky, vhodné pro jak pro spotřebitele tak i podnikatele.

Nejnižší možná výše úvěru je u všech bank víceméně shodná od 150 000 u ČS až po 300 000 Kč u Sberbank. Naopak maximální částka Americké hypotéky je 5 000 000 Kč s výjimkou mBank 4 000 000 Kč. Dalším omezení výše úvěru je i LTV, tedy výše dluhu oproti hodnotě zástavy nemovitosti. Nejvýhodněji zde vychází mBank se svými 75% LTV oproti zbylým bankám se 70% z hodnoty nemovitosti.

Dalším důležitým kritériem je dokládání příjmu u Americké hypotéky; zde je jasným vítězem mBank, které stačí k prokázání příjmu čestné prohlášení a jeden výpis z účtu (zde je LTV omezeno LTV hranicí 50% a výší úvěru 3 500 000 Kč). 

Velmi častým dotazem je i dokládání příjmu u podnikatelů a OSVČ v režimu paušální daně. Nejvíce vstříc v tomto hledisku vycházejí klientům Sberbank a Česká spořitelna

Faktorem, který by klienti měli brát v potaz je i celková splatnost Americké hypotéky. Většina bank má maximální splatnost 20 let, výjimkou je Sberbank se svými 25ti lety splatnosti. 

Z naší praxe největší potíží při získání Americké hypotéky u bank bývá doložení příjmu, bezchybné úvěrové registry a samotná nemovitost. Mnohdy řešíme hypotéku pro podnikatele, který nemůže doložit adekvátní příjem nutný pro získání Americké hypotéky. v těchto případech volíme nebankovní Americkou hypotéku, která je co se týká získání rychlejší a dostupnější. 

Nejvýhodnější hypotéka nemusí být nutně ta s nejnižší sazbou, je mnoho dalších parametrů, které musíte vzít v potaz. Pro konzultaci jak může pomoci Americká hypotéka přímo vám, nás kontaktujte na naší infolince. Budeme se vám rádi věnovat.

Rubriky
Úvěry

Pojištění schopnosti splácet je trik, který vás připraví o peníze

Klienti  se při vyřizování hypotečního úvěru velmi často ptají na „pojištění schopnosti splácet“. I když se tento produkt marketingově  může jmenovat jinak, jde vždy v podstatě o totéž: mít jistotu, že pokud se jako klient dostanu do potíží se splácením, tak se spoléhám na to, že mi tato pojistka pomůže při splácení úvěru nebo hypotéky.

Před sjednáním tohoto pojištění by si klienti měli velmi důkladně prostudovat pojistné podmínky a parametry pojištění; a nebo ještě lépe nechat si poradit od certifikovaného hypotečního poradce. 

Je pojištění schopnosti splácet při sjednání úvěru povinné?

Až na několik málo výjimek není. Bankovní poradci na pobočkách se sice občas snaží vyvolat tento dojem, většinou se však ale jedná o snahu prodat klientovi další dodatečný produkt. Těmi několika málo výjimkami je např. úvěr nad 80% LTV u Hypoteční banky, nebo u několika málo bank případ, když věk klienta při doplacení úvěru přesáhne 70 let.

Jaká rizika pojištění schopnosti splácet kryje?

V zásadě se jedná o čtyři základní rizika, které různé banky různě kombinují.
Jsou to úmrtí, trvalá invalidita III. stupně, dlouhodobá pracovní neschopnost a ztráta zaměstnání. U prvních dvou variant je úvěr z pojistky zcela splacen, dochází k zániku dluhu. Pojištění je nastaveno tak, že vždy kryje aktuální výši úvěru. Na první pohled to vypadá lákavě, nicméně je nutné si uvědomit, že partner klienta nebo děti v tomto případně nedostanou nic.  Zajištění životního standardu rodiny je pak nutné řešit další jiným produktem.

U dlouhodobé pracovní neschopnosti už je to složitější. většina pojišťoven má omezení v podobě maximální lhůty vyplácení dávek. Většinou se jedná o maximum 6 měsíců, pokud trvá pracovní neschopnost delší dobu, musí klient hradit splátky úvěru sám.

Pokud jde o ztrátu zaměstnání, na které se naši klienti nejvíce ptají, tak je nutné zdůraznit, že zde platí velmi přísná pravidla. Vždy jde pouze o výpověď z důvodu zrušení pracovního místa a doběhnutím výpovědní lhůty. V žádném případě se tedy tato pojistka nevztahuje na ukončení pracovního poměru na vlastní žádost, dohodou, anebo pro hrubé porušení pracovní kázně. Statisticky právě tyto tři důvod tvoří největší podíl rozvazování pracovních poměrů.


Kolik pojištění schopnosti splácet stojí a jak se projevuje v úrokové sazbě?

Výše pojistného se obyčejně pohybuje od 5 % do 8 % z výše měsíční splátky úvěru a jeho výše závisí na rozsahu krytí rizik, respektive variantě produktu. 

Každá banka při uzavření pojištění schopnosti splácet poskytuje klientovi slevu z úrokové sazby. Jedná se o 0,1 % až 0,3 %. Na první pohled to vypadá lákavě, nicméně pokud porovnáte splátku úvěru bez a s pojištěním, dostanete při banko pojištění na vyšší splátku. Řádově se splátka pojištění při 2 500 00 Kč hypotéce pohybuje mezi 600 Kč až 800 Kč.

Vyplatí se to?

Ano i ne.

V principu se vyplatí starším klientům, kteří by u standardního pojištění zaplatili měsíční pojistné daleko větší.

Většině klientů se ale pojištění schopnosti splácet nevyplatí. Doporučujeme oslovit hypotečního poradce, který má s pojištěním zkušenosti a dokáže klienti porovnat nabídky pojišťoven a jejich krytí. Je nutné zohlednit i zdravotní stav klienta, jeho životní situaci a doporučit vhodné řešení.

Rubriky
Úvěry

Zprostředkovatelé

Na českém trhu se v poslední době objevila řada nových finančních zprostředkovatelů z řad právnických a fyzických osob. Hypoteční trh s klasickými spotřebitelskými hypotékami stagnuje vlivem rostoucích sazeb a zdražujících nemovitostí. Mnoho hypotečních poradců se tak snaží nahradit výpadek svých příjmů sjednáváním nebankovních úvěrů.  Doporučujeme si je velmi dobře prověřit. Mnoho nových společností totiž zdaleka nedosahuje kvality zaběhnutých a seriózních zprostředkovatelů. Z naší zkušenosti víme, že spousta zprostředkovatelů pouze strojově předává žádosti do nebankovních společností, bez jakéhokoliv následného servisu nebo péče.

Přitom s každým klientem se dá dlouhodobě pracovat. Nejprve je samozřejmě nutné klienta vyřešit nebankovním financováním. Posléze, až se klient dostane s cash-flow do plusu, zbaví se závazků vůči orgánům státní správy, je možné s tímto klientem dále pracovat a refinancovat ke klasickému bankovnímu ústavu.

Nicméně právě ta těžká, mravenčí práce s následným refinancováním a hledáním vhodné banky už spoustě poradců “nevoní” a nevyhovuje. 

Mnohdy nejsou schopni ani klientovi uzavřít vhodné pojištění nemovitosti nebo i rizikové pojištění, pokud by klienta potkal závažný úraz nebo nemoc a mohl se případně ocitnout v problémech se splácením.

Snažíme se maximálně v tomto odlišit od ostatních. Pokud klientovi navrhneme “A”  tedy vyřešení stávající svízelné situace, zároveň říkáme i “B” tedy jak s ním budeme pracovat v budoucnu. 

Snažíme se co nejvíce rozvíjet a neustále rozšiřujeme portfolio našich partnerů. V současné době jsme například schopni poskytnout klientům financování vydaných faktur nebo naopak úvěrové zaplacení přijatých faktur.

Apelujeme proto na vás  klienty, aby jste pečlivě zvážili koho si vyberete pro své financování, četli smlouvy a snažili se u těchto subjektů bez historie zjistit co možná nejvíce informací o jejich fungování a praktikách.

Naše zkušenosti s úvěry a hypotékami máme již od roku 2007. Recenze našich klientů svědčí o naší kvalitní práci a zájmu o klienta. I recenze, kvalita webu a historie zprostředkovatele svědčí velkou měrou o jeho kvalitě.

Naším cílem  je i nadále podporovat podnikatele a živnostníky včetně těch, kteří v této komplikované době s žádostí u svých bank neuspějí. 

Vyřešte své potřeby rychle a snadno.

Jednoduše si půjčte.

Jde to i BezBanky